春风雪铁龙凡尔赛C5 X FM版上市售16.37万元

春风雪铁龙凡尔赛C5 X FM版上市售16.37万元

雅博体育-首页 2022-04-30 最新资讯

日前 ,买车网Buycar从春风雪铁龙官方获悉,凡尔赛C5 X FM版已经正式上市,新车官方引导售价为16.37万元 ,在一些专属设计以及配置上与今朝的在售车型形成差异化。

外不雅方面,凡尔赛C5 XFM版总体与平凡版车型变化不年夜,重要是增长了极具个性化的专属“FM徽章” ,彰显其出格的身份 。同时,提供鎏金绿、太空银 、珠光白三种车身颜色供消费者遴选。

内饰方面,Claudia真皮座椅柔软恬静 ,12英寸中控屏搭配3D彩色eHUD昂首显示功效 ,年夜幅度晋升车内的科技感。此外,新车还配备了前视摄像头以及毫米波雷达,搭载C-Pilot辅助驾驶体系 ,拥有全速自顺应巡航体系、主动紧迫制动、车道连结辅助 、前向碰撞预警、主动切换远近光灯等功效,可以更好的为车主保驾护航 。

动力方面,新车依旧搭载的是1.6T策动机 ,最年夜功率175马力,峰值扭矩250牛·米,传动体系方面匹配的是8速手自一体变速箱。

雅博体育-首页
【读音】:

rì qián ,mǎi chē wǎng Buycarcóng chūn fēng xuě tiě lóng guān fāng huò xī ,fán ěr sài C5 X FMbǎn yǐ jīng zhèng shì shàng shì ,xīn chē guān fāng yǐn dǎo shòu jià wéi 16.37wàn yuán ,zài yī xiē zhuān shǔ shè jì yǐ jí pèi zhì shàng yǔ jīn cháo de zài shòu chē xíng xíng chéng chà yì huà 。

wài bú yǎ fāng miàn ,fán ěr sài C5 XFMbǎn zǒng tǐ yǔ píng fán bǎn chē xíng biàn huà bú nián yè ,zhòng yào shì zēng zhǎng le jí jù gè xìng huà de zhuān shǔ “FMhuī zhāng ”,zhāng xiǎn qí chū gé de shēn fèn 。tóng shí ,tí gòng liú jīn lǜ 、tài kōng yín 、zhū guāng bái sān zhǒng chē shēn yán sè gòng xiāo fèi zhě lín xuǎn 。

nèi shì fāng miàn ,Claudiazhēn pí zuò yǐ róu ruǎn tián jìng ,12yīng cùn zhōng kòng píng dā pèi 3Dcǎi sè eHUDáng shǒu xiǎn shì gōng xiào ,nián yè fú dù jìn shēng chē nèi de kē jì gǎn 。cǐ wài ,xīn chē hái pèi bèi le qián shì shè xiàng tóu yǐ jí háo mǐ bō léi dá ,dā zǎi C-Pilotfǔ zhù jià shǐ tǐ xì ,yōng yǒu quán sù zì shùn yīng xún háng tǐ xì 、zhǔ dòng jǐn pò zhì dòng 、chē dào lián jié fǔ zhù 、qián xiàng pèng zhuàng yù jǐng 、zhǔ dòng qiē huàn yuǎn jìn guāng dēng děng gōng xiào ,kě yǐ gèng hǎo de wéi chē zhǔ bǎo jià hù háng 。

dòng lì fāng miàn ,xīn chē yī jiù dā zǎi de shì 1.6Tcè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ 175mǎ lì ,fēng zhí niǔ jǔ 250niú ·mǐ ,chuán dòng tǐ xì fāng miàn pǐ pèi de shì 8sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng 。

发表评论

如果您有意见,请不要犹豫,将您的意见发送给我们。


友情链接: